Znovuodhalení pamětní desky básníka Rudolfa Pokorného

Osobnost básníka Rudolfa Pokorného byla s městem Libochovice spjata sice krátce, na sklonku jeho života, ale i tak ve městě zanechal svou stopu.
Není proto divu, že jeho osobnost byla v roce 1934 připomenuta odhalením pamětní desky na domě, kde zemřel.

Rudolf Pokorný se narodil 18. dubna roku 1853 v Heřmanově Městci. Po studiích v Chrudimi a Pardubicích a po absolvování vojenské služby se stal v Praze úředníkem.
Jeho životem však byla literatura a především poezie. Redigoval a přispíval do několika časopisů. Miloval Slovensko a tamní kulturu. Literatura a poezie mu byla vším.
Avšak na sklonku života roztrpčen a nemocen odešel z Prahy, aby se mu místem posledního útočiště staly Libochovice, kde skonal 19. září 1887.

Před osmdesáti lety se Sdružení přátel umění „Scéna“ rozhodlo vzdát básníku Rudolfu Pokornému čest osazením pamětní desky na domě, kde skonal.
Mnoho desítek let byla deska vystavena nepřízni počasí, a i navzdory její někdejší částečné renovaci byl její stav, poté co byla loňského roku sejmuta, velmi tristní.
Písmena nečitelná. Básníkův reliéf odtržený od desky. Díky laskavosti majitelů domu, mohl Divadelní spolek Scéna navázat na své předchůdce
a za finančního přispění města požádal o restaurování pamětní desky akademickou sochařku a restaurátorku MgA. Markétu Kynclovou. Ta se svého úkolu zhostila velmi precizně,
o čemž bude možno se poprvé přesvědčit při znovuodhalení pamětní desky spojené s malou vzpomínkou na básníka Pokorného v sobotu 24. května od 18 hodin v ulici dr. Vacka.

Srdečně Vás zve Divadelní spolek Scéna, město Libochovice a akademická sochařka a restaurátorka MgA. Markéta Kynclová.