Dětský divadelní soubor Malis (Malá libochovická Scéna)


V listopadu 2000 založila Zuzana Krausová pod hlavičkou divadelního spolku "Scéna" Libochovice dětský divadelní soubor Malis ("Malá libochovická Scéna"). Přihlásilo se asi 20 dětí ve věku od 11-13 let. Všechny zkoušky v té době probíhaly v budově Zvláštní školy v Libochovicích.

První hra "O svatém Petrovi", kterou děti nastudovali, napsala na motivy knížky J.Haškové "Z notesu svatého Petra" Zuzana Krausová. Premiéra byla uvedena v červnu 2001 v rámci XLIV.ročníku Libochovického divadelního léta. Po letních prázdninách 2001 se začal připravovat dětský soubor na představení "Živý Betlém", který byl uveden s velkým úspěchem pod rozsvíceným vánočním stromem na libochovickém náměstí.
Na jaře začaly děti nacvičovat tance a zpěvy
do historické hry

"Házmburská saň"

(režie Alena Burdová),
která měla premiéru v červnu 2002.
V listopadu 2002 začaly zkoušky pohádky "O Popelce", ke které scénář vytvořily Z.Krausová (také režie) a M.Wernerová.
Premiéra byla uvedena v červnu 2003 v KS "U tří lip" jako dětské představení XLVI.ročníku Libochovického divadelního léta.
Od té doby, co soubor vznikl se v něm vystřídalo mnoho dětí, počet se změnil z původních 20 dětí na 15 a postupně klesal až na 7 dětí.
Po letních prázdninách v září 2003 přišly na první zkoušku 4 děti - Bětka Kuchárová (Popelka), Lenka Pastyříková (Cecílie), Lucka Jeřábková (macecha) a Simona Reifová (původní princ). Později přivedly i své kamarády - Bětku Česalovou (Agáta), Vojtu Csefalvaye (princ), Martinu Žaludovou (víla), Lucku Dundrovou a Zdeňka Bovšku (lokaj). Vzhledem k tomu, že z původních dětí zbyly v souboru pouze tři, byl znovu nastudován scénář k pohádce " O Popelce". Zkoušky probíhaly opět v KS "U tří lip", kostýmy vytvořila pí.Psotová, hudbu p.Dědourek, s kulisami pomáhali p.Řeháček, p.Dlouhý, p.Hrzán a žáci ZvŠ Libochovice. Hra byla s velkým úspěchem uvedena v neděli 19.června 2004. Ve školním roce 2004/2005 se rozhodl vedení souboru posílit Ondra Kareš, který bude dle svých zkušeností z herecké školy učit děti divadelní řeč a pohyb.
Dne 16.9.2004 proběhne v KS "U tří lip" nábor dětí, se kterými bude nastudována nová pohádka.
Ta by měla mít premiéru v červnu 2005 v rámci LXVIII.ročníku Libochovického divadelního léta.